Disclaimer

Artikel 1 definities
Website: www.vandongendiensten.nl en alle onderliggende pagina's
Gebruiker: bezoekers van de website
Bedrijf: Van Dongen Diensten

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Van Dongen Diensten werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Van Dongen Diensten geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Van Dongen Diensten biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Van Dongen Diensten is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.
  • Van Dongen Diensten verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Van Dongen Diensten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.
  • Van Dongen Diensten zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • Van Dongen Diensten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.